en English

MÖVZU:

ORTA ASIYA, QAFQAZ VƏ ŞƏRQI AVROPA ÖLKƏLƏRINDƏ (EECCA) KÖHNƏLMIŞ PESTISID EHTIYATLARININ VƏZIYYƏTI: AVROPA ŞURASI ÖLKƏLƏRİNİN TƏCRÜBƏSI.

07-09 Sentyabr, 2011, Qəbələ, Azərbaycan Respublikası
TƏŞKILATÇILAR:

 • Beynəlxalq HCH və Pestisid Assosiasiyası (İHPA), Hollandiya
 • Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Fövqaladə Hallar Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
 • Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası
 • Bakı Dövlət Universiteti
 • ECORES Analitik Ekoloji İnformasiya Agentliyi

TƏŞKILATLAR:

 • Beynəlxalq HCH və Pestisid Assosiasiyası (İHPA), Hollandiya
 • Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Kənd Təssərrüfatı Nazirliyi
 • Davamlı Üzvi Çirkləndiricilərə dair Mərkəzi və Şərqi Avropa Regional Mərkəzi, RECETOX, Masarik Universiteti, Bruno, Çexiya
 • Almaniyanın Federal Ətraf Mühit Agentliyi (UBA)

SPONSORLAR:

 • Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
 • “Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Şərqi Avropa ölkələrində (EECCA) köhnəlmiş pestisidlər və davamlı üzvi çirkləndiricilər (POPs) üzrə potensialın gücləndirilməsi” FAO-GEF layihəsi
 • GTZ Kimyəvi Təhlükəsizlik Layihə Konvensiyası
 • Stokholm Konvensiyasının Katibliyi

IHPA Azerbaijan FAO Green Cross Milieu Kontakt ECORES Stockholm Convention GEF GTZTAUW NW RECETOX RECETOX